Digwyddiad WKA yn Orlando Yn Dod yn Ddigwyddiad Allweddol ar gyfer Cystadleuwyr 2020

Gan fod llawer o gyfresi newydd ddechrau ar eu digwyddiadau cyntaf yn 2020, mae Cymdeithas Cartio’r Byd yn parhau i wthio tuag at eu hail ddigwyddiad o’r tymor. Wedi'i alw'n 'Cyrchfan: Orlando', y stop nesaf ar gyfer rhaglen WKA yw Canolfan Orlando Kart dros benwythnos Chwefror 21-23. Mewn sefyllfa strategol yn dilyn eu rhaglen bartner, Taith Gaeaf Florida Cwpan ROK USA, gall timau a chystadleuwyr fanteisio ar benwythnos i ffwrdd yn Nhalaith Sunshine i gael cyfle arall i ennill llond llaw o becynnau gwobrau.

“Digwyddiad Orlando yw’r allwedd i’n tymor WKA,” esboniodd Llywydd y Gyfres, Kevin Williams. “Dyma ail ddigwyddiad a therfyn olaf Cwpan Gaeaf WKA Florida, ond hefyd y digwyddiad cyntaf ar gyfer Saethu Haf Canol Tymor WKA. Trwy garedigrwydd ein ffrindiau gwych yng Nghwpan ROK UDA, mae gennym wobrau ROK y RIO i'w dyfarnu ar ddiwedd Cwpan Gaeaf WKA Florida, gyda digwyddiad Orlando hefyd yn cyfrif fel y cyntaf tuag at Docynnau Superfinal ROK yn yr Eidal a fydd yn cael eu dyfarnu yn y digwyddiad Saethu Canol Tymor olaf. ”

Gyda phenwythnos ail ddigwyddiad Taith Gaeaf Florida yn cael ei gynnal yn Ocala, Florida dros benwythnos Chwefror 14-16 a'r drydedd rownd a'r rownd derfynol ychydig oriau yn unig i'r de Mawrth 6-8, bydd timau a chystadleuwyr yn cael cyfle i aros yn siarp a yn y sedd wrth iddynt frwydro am becynnau gwobr ROK gwerthfawr.

Gwybodaeth am y Pecyn Gwobr:

Cwpan Gaeaf WKA Florida (Daytona ac Orlando):

Bydd pob hyrwyddwr dosbarth a gorffenwr podiwm Cwpan Gaeaf WKA Florida, sef y cyfansymiau pwyntiau cyfun ar gyfer pob dosbarth o Daytona (Rhagfyr 2019) ac Orlando (Chwefror 2020), digwyddiadau yn derbyn y canlynol:

- Hyrwyddwr: Pecyn mynediad llawn ar gyfer 2020 ROK the RIO

- Ail: Mynediad yn unig i 2020 ROK the RIO

- Trydydd: Teiars rasio ar gyfer 2020 ROK the RIO

* Bydd gorffenwyr podiwm yn LO206 yn derbyn rhent ROK Micro / Mini Engine trwy garedigrwydd WKA

Saethu Canol Tymor WKA (Orlando, Charlotte, a Chastell Newydd)

Bydd y cystadleuwyr sy'n ennill y pwyntiau mwyaf cronnus yn Mini ROK, Junior ROK, Senior ROK a ROK Shifter ar ôl i Orlando, Florida, Charlotte, Gogledd Carolina a New Castle, Indiana Mid-Season Shootout dderbyn gwahoddiad i Superfinal Cwpan ROK 2020

* Rhaid i ddosbarthiadau fwy na 10 ymgais ar gyfartaledd

Bydd cystadleuwyr yn Micro ROK, 100cc Iau, 100cc Hŷn, Meistri 100cc a Meistri ROK Shifter yn derbyn 2020 ROK y cofnodion RIO

Ychwanegodd Williams, “Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni am unrhyw gwestiynau sydd gennych. Ein nod yw ailadeiladu rhaglen WKA a'i gwneud yn un o'r cyfresi cartio gorau yn yr Unol Daleithiau, ac mae angen help a chefnogaeth y raswyr arnom. "


Amser post: Mawrth-20-2020